Liittotoimijat|Työhuone

Taekwondoliiton ohjaajakoulutus kehittynyt

8.12.2010

LÄHTÖKOHTA
Vuoteen 2006 asti Taekwondoliitto järjesti melko sattumanvaraisesti erilaisia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia, eikä käytössä ollut johdonmukaista järjestelmää. Vain 1-tason junioriohjaajakoulutuksen voi sanoa toimineen järjestelmällisesti.

VOK-HANKE
Vuonna 2007 alkoi VOK-hanke, jossa Taekwondoliitto oli aktiivisesti mukana vuosina 2007-2009. Tavoitteena oli uudistaa Taekwondoliiton koulutus SLU:n kolmiportaisen järjestelmän mukaiseksi. Näiden vuosien aikana järjestettiin useita pilottikoulutuksia, joista saanut palautteen perusteella kehitettiin koulutusta edelleen. 2010 on ensimmäinen vuosi, jolloin uusi järjestelmä on toiminut täydellä teholla, joten nyt on hyvä hetki arvioida hankkeen vaikuttavuutta.

SAAVUTUKSET
Suomen Taekwondoliitto järjesti VOK-hankkeen yhteydessä eli vuosien 2007-2009 aikana seitsemän 1-tason koulutusta ja kolme 2-tason koulutusta. Näistä valmistui 1-tason ohjaajaksi yhteensä 97 henkilöä ja 2-tason ohjaajaksi kuusi henkilöä. Vuonna 2010 koulutusjärjestelmän toimiessa täysipainoisesti lukemat ovat selkeästi aikaisempaa suuremmat. Vuoden 2010 aikana järjestettiin kuusi 1-tason koulutusta, joista valmistui 46 ohjaajaa. Lisäksi toteutettiin kolme erilaista 2-tason koulutusta, joissa oli mukana yli 20 henkilöä.

Myös muutamia omia 3-tason koulutusjaksoja on järjestetty Taekwondoliiton toimesta. Lisäksi 3-tasoa opiskelevat ovat osallistuneet muiden lajiliittojen tarjoamiin koulutuksiin sekä suorittaneet opetusharjoittelua toimimalla 1- ja 2-tason koulutusten kouluttajina. Syksyllä 2010 on alkanut kamppailulajien yhdessä järjestämä 150 h kokonaisuus, joka tuottaa 3-tason pätevyyden.

JATKOSUUNNITELMAT
1-tason koulutuksien suhteen on havaittu, että alueelliset (jopa paikalliset) koulutukset keräävät eniten osallistujia ja niitä pidetään osallistujapalautteen mukaan kaikkein onnistuneimpina. Syy on luultavasti koulutusten käytännönläheisyys; opittuja asioita on helppo suhteuttaa siihen toimintaympäristöön, jossa ohjaajat oikeasti toimivat.
2-tasolla Taekwondoliiton omia koulutuksia tullaan järjestämään teemoittain (25 h/teema), jolloin koulutettavat voivat osallistua itseään kiinnostaviin teemoihin ja kerätä näin tarvittava 100 h kokonaisuus. Toinen vaihtoehto suorittaa 2-tason koulutus on osallistua kamppailulajien yhteiseen 100 h valmentajakoulutukseen, joka alkaa joka toinen vuosi.
3-tasolla kamppailulajien yhteinen 150 h valmentajakoulutus on paras vaihtoehto.

* * *

Alla on statistiikkaa viime vuosien koulutuksista ja osallistujamääristä:

JÄRJESTETYT 1-TASON KOULUTUKSET (yht. 143 hlöä)
2007 - 2 koulutusta, 41 koulutettua ohjaajaa
2008 - 2 koulutusta, 20 koulutettua ohjaajaa
2009 - 3 koulutusta, 36 koulutettua ohjaajaa
2010 - 7 koulutusta, 46 koulutettua ohjaajaa

JÄRJESTETYT 2-TASON KOULUTUKSET (yht. 6 koulutettua, 21 käynnissä)
2007 - 0 koulutusta, 0 koulutettua ohjaajaa
2008 - 2 koulutusta, 1 koulutettua ohjaajaa
2009 - 1 koulutus, 5 koulutettua ohjaajaa
2010 - 3 koulutusta, 21 ohjaajan koulutus käynnissä