Liittotoimijat|Työhuone

Saina Savagelle opiskeluapuraha

15.12.2010

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) jakoi tänään Suomen Urheilumuseossa pidetyssä tilaisuudessa 89 urheilijalle opiskeluapurahan lukuvuodelle 2010-2011. Apurahan saajat valittiin lähes 330 hakijan joukosta. Apurahat jakaantuivat tasan miesten ja naisten kesken. Apurahaurheilijoista reilu kaksi kolmasosaa opiskelee yliopistossa, viidesosa ammattikorkeakoulussa ja vajaa kymmenesosa suorittaa ammatillista tutkintoa.

Taekwondo-urheilijoista apurahan sai Doboksportia edustava ja Hämeen Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Saina Savage. Sainan apurahan suuruus on 1600 euroa.