Liittotoimijat|Työhuone

Taekwondoliiton valtionavustus kasvoi kolmanneksella

27.1.2011 klo 09:12

Suomen Taekwondoliitto ry saa Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä vuodelle 2011 toiminta-avustusta 141'000 euroa. Summa on 33 % suurempia kuin vuonna 2010. Syynä kasvuun on Taekwondoliiton toiminnan voimakas kehittyminen viime vuosien aikana.

Muihin olympiakamppailulajeihin verrattuna Taekwondoliiton saama avustus on edelleen merkittävästi pienempi (Judoliitto 298 000 euroa, Painiliitto 290 000 euroa, Nyrkkeilyliitto 175 000 euroa).

Alla olevassa pdf-liitteessä on kuvattu Suomen Taekwondoliiton avustuksen kehittyminen 10 vuoden aikana.