Liittotoimijat|Työhuone

Liikunta-aliupseerien hakeminen määräaikaiseen tehtävään Puolustusvoimissa

3.7.2019

Puolustusvoimissa on avautumassa 1.1.2020 lukien kolmen liikunta-aliupseerin tehtävää. Pääesikunnan koulutusosasto (PEKOULOS) kartoittaa tehtävästä kiinnostuneita urheilijoita sen lisäksi, että nykyiset tehtävänhoitajat ovat ilmaisseet halunsa jatkaa tehtävissään.

Lue lisää liitetiedostoista.

Liitteet