Liittotoimijat|Työhuone

Ottelun maajoukkuevalmentajat valittu

24.1.2020

Jarkko Mäkinen
Roosa Närhi
Simo Siltanen
Sampo Pajulampi
Erik Pohjonen
Elina Säteri

Taekwondoliiton hallitus on nimennyt uuden otteluvalmentajatiimin, jonka tehtävänä on vastata eri ikäryhmien maajoukkuetoiminnasta. Jatkossa ammattimainen huippuvalmennus ja maajoukkuetoiminnan kokonaiskoordinaatio kuuluvat yhteen. Toimintaa johtaa aikuisten maajoukkueesta kohti nuorempia ikäluokkia NOV Jarkko Mäkinen. Tavoitteena on rakentaa valmennusjärjestelmä, joka perustuu selkeisiin rooleihin ja vastuunjakoon sekä aktiiviseen yhteydenpitoon toimijoiden välillä. Valmentajavalinnoissa huomioitiin sellaisia seikkoja kuin kansainvälisen huippu-urheilun tuntemus, koulutuspohja, valmennuskokemus ja yhteistyökyky.

AIKUISET & U21
Vastuuvalmentaja Jarkko Mäkinen, kakkosvalmentaja Roosa Närhi
Jarkko Mäkinen jatkaa tehtävässään aikuisten ja U21-ikäluokan vastuuvalmentajana. Työparikseen hän saa Roosa Närhen, joka on koulutukseltaan liikunnanohjaaja AMK, erikoistumisalueena kilpa- ja huippu-urheilu. Roosa on ollut valmennuskeskuksessa urheilijana sen perustamisesta lähtien ja toiminut viimeisen vuoden ajan ominaisuusvalmentajana. Enemmistö U21-ikäluokan ja aikuisten maajoukkueen urheilijoista kuuluu valmennuskeskukseen, joten Roosa toimii näiden urheilijoiden kanssa leirien ja kisojen lisäksi myös arkivalmennuksessa. Roosa tuntee hyvin myös muualla asuvat  ikäluokan urheilijat.  Roosa tuntee vastuuvalmentajan valmennusnäkemyksen sekä omakohtaisen urheilun että aikaisemman valmennusyhteistyön kautta. 14 vuotta maajoukkuetasolla jatkuneen kilpauran ansiosta Roosa pystyy auttamaan urheilijoita myös kilpailusuoritukseen liittyvien psyykkisten haasteiden kanssa.

U18 (Nuorten maajoukkue)
Vastuuvalmentaja Simo Siltanen, kakkosvalmentaja Sampo Pajulampi

Simo Siltanen oli hakijoista korkeimmin koulutettu valmentaja (liikuntatieteiden maisteri) ja nousi esiin myös lukuisten käytännön valmennusnäyttöjen ansiosta. Hänen valintansa U18-ikäryhmän vastuuvalmentajaksi on pitkäntähtäimen satsaus suomalaisen taekwondon eteen. Simon monipuolisen urheiluosaamisen ja sosiaalisten taitojen kautta luodaan uudenlaista maajoukkuetoiminnan kulttuuria ikäryhmään, joka on ratkaisevan tärkeä uusien aikuishuippujen kehityksessä.
Simon työpariksi valikoitui pitkän linjan valmentaja Sampo Pajulampi, jolla on ollut vahvaa kiinnostusta päivittää jatkuvasti valmennusosaamistaan siviilityön ohessa. Sampon hakemus osoittaa hänellä olevan laaja-alainen visio siitä, miten juniori-ikäluokan maajoukkuetoimintaa kannattaa toteuttaa. Simo ja Sampo jakavat riittävän samankaltaisen, mutta sopivasti toisiaan täydentävän, valmennusnäkemyksen.


U15 (Kadettien maajoukkue)
Vastuuvalmentaja Erik Pohjonen, kakkosvalmentaja Elina Säteri

Kadettien vastuuvalmentajaksi valittiin aikaisempaa kokemusta U18-ikäluokan vastuuvalmentajana toimimisesta omaava Erik Pohjonen. Erik palkittiin viime vuonna vuoden taekwondovalmentajana Suomessa useiden hyvien näyttöjen perusteella, joten on mielenkiintoista nähdä, miten hän tulee kehittämään kadettimaajoukkueen toimintaa. Erikillä on kyky luoda joukkueeseen turvallinen ja innostava ilmapiiri, mikä on tässä ikävaiheessa erittäin tärkeää.
Erikin aisapariksi U15-ikäluokan kakkosvalmentajaksi valittiin kadettilahjakkuuksia seuratasolla valmentanut Elina Säteri. Parin vuosikymmenen mittaisen taekwondon lajikokemuksen lisäksi Elinan valintaa juuri tähän tehtävään puolsi hänen siviilipuolen koulutus- ja työkokemuksensa. Eilnan terveystieteen gradu käsittelee 11-13-vuotiaden urheilumotivaation ja minäpystyvyyden kehittämistä. Hänellä on myös toimintaterapeutin koulutus, jonka myötä lasten ja nuorten motoristen ominaisuuksien kehittäminen on tuttua. On ilo saada helposti lähestyttävä ja positiivinen Elina jakamaan hyödyllistä osaamistaan nuorimman ikäluokan ottelumaajoukkueen käyttöön.
U15-ikäluokan valmentajien tehtävänkuvaan liitetään myös prekadettien (Kids) ikäryhmään kuuluvien lahjakkuuksien motivointi.

Uusi valmentajatimi ja maajoukkuetoiminnan suunnitelma esitellään Liiton Otteluleirillä 8.2.2020 Helsingissä. Leiri on avoin kaikille.

Maajoukkuevalmentajien tehtäviä haki yhteensä yhdeksän ihmistä.