Liittotoimijat|Työhuone

Liiton Otteluleiri johdatteli uuteen aikakauteen

10.2.2020

Suomen ottelumaajoukkueiden valmentajien kokoonpano uudistettiin tälle vuodelle. Toimintaan sitoutettiin useita uusia tekijöitä entisten osaajien lisäksi. Kuusihenkinen valmentajatiimi esittäytyi 8.2.2020 Helsingissä pidetyn Liiton otteluleirin yhteydessä urheilijoille sekä heidän vanhemmille ja seuravalmentajille. Esittelystä teki erityisen kiinnostavan se, että kukaan ei esitellyt itse itseään, vaan työparit esittelivät toinen toisensa. Tunnelma leirillä oli innostuneen odottava aamusta iltaan.

U15-maajoukkueen vastuuvalmentaja Erik Pohjonen kertoi työparinsa Elina Säterin olevan toimintaterapeutti, jolla on vahvaa osaamista lasten ja nuorten motoristen ominaisuuksien kehittämisessä. Lisäksi Elinan terveystieteen yliopisto-opintoihin kuuluva gradu käsittelee 11-13-vuotiaden urheilumotivaatiota. Tässä ikävaiheessa maajoukkuetoiminnan tulisi synnyttää sellainen ilo, innostus ja intohimo taekwondoa kohtaan, että se jatkuu aikuishuippuun asti, joten Elina on nainen paikallaan kadettimaajoukkueen kakkosvalmentajaksi. U15-ikäluokan vastuuvalmentaja Erik Pohjonen valittiin viime vuonna Suomen Taekwondoliiton vuoden otteluvalmentajaksi. Hän vastaa siitä, että ikäluokan urheilijoille syntyy mahdollisimman monipuolinen perusta, joka mahdollistaa huippu-urheilijaksi kehittymisen myöhemmin. Kun pyramidin pohja on vahva ja leveä, sen varaan voi rakentaa korkealle nousevan huipun. Kadettien EM-kilpailuihin syksyllä lähetetään lturvallisuusnäkökulmat huomioiden mahdollisimman suuri joukkue. Tärkein peruste osallistumiselle on, kasvattaako vai vähentääkö arvokilpailukokemus kyseessä olevan lapsen motivaatiota kilpaurheilua kohtaan. Minimikriteeri on laadittu tältä pohjalta.

U18-ikäluokan kakkosvalmentajaksi valittu Sampo Pajulampi korosti työparinsa ammattimaisuutta ja syvällistä paneutumista juniorivalmennukseen. Ikäluokan uusi vastuuvalmentaja Simo Siltanen on paitsi liikuntatieteiden maisteri, myös päätoiminen taekwondovalmentaja, jolle on kertynyt runsaasti käytännön kokemusta. Simo on suunnitelmallinen henkilö, joka haluaa opettaa juniorimaajoukkueen ottelijat askel askeleelta kantamaan vastuuta omasta urheiiustaan. Ikäluokan kakkosvalmentajaksi valittu kokenut kehäkettu Sampo Pajulampi täydentää työparin antia omalla persoonallaan ja tarkalla silmällään. U18-ikäluokan MM-kilpailuihin Bulgariaan valmentajat näkevät järkeväksi lähettää ne urheilijat, joiden urakehitykselle arvokilpailukokemuksesta katsotaan olevan hyötyä. Arvokilpailuissa menestystavoitteet astuvat ensimmäistä kertaa mukaan kuvioon U21-ikäluokassa ja vasta aikuisvaiheessa on kyse tulosten ulosmittaamisesta ja kilpailumenestyksen tavoittelun asettamisesta prioriteetiksi.

Aikuisten maajoukkueen vastuuvalmentajana jatkaa Taekwondoliiton Nuorten Olympiavalmentaja Jarkko Mäkinen. Kun kasvatustieteellinen ja oppimispsykologinen koulutus yhdistyy yli 30 vuoden laajaan lajikokemukseen, niin voidaan kakkosvalmentajan mukaan odottaa aikamoista osaamista. Pitkältä aikaväliltä Jarkon valmennusta tunteva entisestä maajoukkueurheilijasta kakkosvalmentajaksi noussut Roosa Närhi korosti luvassa olevan vaativaa harjoitelua, jossa urheilija pistetään ponnistelemaan parhaiden ratkaisujen löytämisen eteen. Roosa itse on korkeakoulutason liikunnan ja urheilun ammattilainen, joka toimii päätoimisena valmennuspäällikkönä seuratasolla. Vastuuvalmentajan esittelyn mukaan aikuisten maajoukkue saa Roosasta intohimoisesti valmentamiseen suhtautuvan visionäärin, jolla on oma urheilu-ura vielä tuoreessa muistissa.

Valmentajatiimi painotti maajoukkuetoiminnan olevan urheilijaa varten, eikä toisinpäin. Suunnittelussa otetaan huomioon urheilijoiden realiteetit. Yhteisten pelisääntöjen ohella jokainen ikäluokka tulee laatimaan myös omia sopimuksia, joihin siinä ikäluokassa sitoudutaan. Tavoitteena on kasvattaa toinen toiseensa luottavia ja yhteen hiileen puhaltavia maajoukkueryhmiä, joista nousee omiin menestysmahdollisuuksiinsa luottavia urheilijoita edustamaan Suomea arvokisoihin.

Lue lisää leirin tunnelmista ja maajoukkuevalmentajien ajatuksista seuraavasta Taekwondo-lehdestä!