Liittotoimijat|Työhuone

Hallitusjäsenvaali syyskokouksessa

17.9.2020

Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 24.10. pääkaupunkiseudulla myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Kokouksessa asialistalla ovat mm. vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio, vuosien 2021-2024 strategia, sääntömuutosasiat, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja liiton edustajien valinta kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Ylimääräinen liittokokous järjestetään sunnuntaina 29.11. pääkaupunkiseudulla myöhemmin ilmoittavassa paikassa. Ylimääräisessä kokouksessa aiheena on sääntömuutosten vaatima toinen käsittely.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä kausi päättyy Juha Niemisellä, Roosa Närhellä ja Jukka Marinilla. Ehdokasasettelu uusista hallituksen jäsenistä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tulee tehdä liiton sääntöjen mukaan 4-12 viikkoa ennen syyskokousta, joten määräpäivä esityksille on lauantai 26.9. Esitykset voi tehdä sähköpostitse office@taekwondo.fi tai kirjeitse liiton toimistolle.

  • Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta.
  • Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään sekä ansioluettelo.
  • Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä.

Hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden nimet julkaistaan liiton sivuilla sitä mukaa kuin heidät asetetaan ehdolle.