Liittotoimijat|Työhuone

Haku ottelun maajoukkueryhmiin vuodeksi 2021

9.11.2020

 

Ottelun maajoukkuetoiminnan tarkoituksena on koota mahdollisimman iskukykyisiä arvokilpailujoukkueita ikäluokkien urheilijoista, tukea arvokilpailuihin valmistautumisessa, sekä yleisesti tehostaa kansainvälisellä tasolla kilpailevien ja sinne tavoittelevien urheilijoiden päivittäisvalmennusta.

Maajoukkueryhmät vuonna 2021 on jaettu ikäluokittain kolmeen osaan: kadetteihin (2007-2009), junioreihin (2004-2006 syntyneet) sekä aikuisiin (2003 ja aikaisemmin syntyneet).

Maajoukkueryhmä on nimetty ikäluokan valmennusryhmä, joka on oikeutettu osallistumaan maajoukkueen leiritoimintaan. Ryhmään kuuluva urheilija ei ole automaattisesti oikeutettu arvokilpailupaikkaan ikäluokan arvokilpailuissa. Ryhmään valitut sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti ikäluokan leiritoimintaan.

Arvokilpailujoukkue on tiettyyn kilpailuun erikseen nimettävä ryhmä. Arvokilpailuja käydään neljässä eri ikäryhmässä (U15, U18, U21, Aikuiset). Arvokilpailujoukkue valitaan niistä maajoukkueryhmiin kuuluvista urheilijoista, jotka täyttävät ikäluokan arvokisaamisen minimikriteeri. Useamman minimikriteerit täyttävän urheilijan väliltä valinta tehdään ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaisesti.
 

Miten pääsen mukaan maajoukkueryhmien toimintaan?

1.     Täytä ottelun maajoukkuetoiminnan hakulomake vuodelle 2021

2.     Osallistu tulevan ikäluokkasi maajoukkueryhmän valintaleirille

3.     Näytä aktiivisuuttasi, asennettasi ja osaamistasi ikäluokan leirillä
 

Valintaleirit

Valintaleirit eivät toiminnaltaan eroa juuri tavallisista maajoukkueryhmien leireistä. Niissä ei laiteta ottelijoita paremmuusjärjestykseen osaamisen, ominaisuuksien tai lahjakkuuden mukaan, vaan leirien tarkoituksena on varmistaa ryhmään valittavien urheilijoiden riittävä tekemisen taso (osaaminen ja asenne), jotta ryhmässä mielekkäästi harjoittelu on mahdollista.

Aikuiset (2003 ja aiemmin syntyneet)

-        Turussa 21.11.2020

Juniorit (2004-2006 syntyneet)

-        Helsingissä 21.11.2020

Kadetit (2007-2009 syntyneet)

-         Tulossa
 

 

Mikäli et pääse osallistumaan leirille, mutta haluat olla mukana ikäluokan maajoukkuetoiminnassa vuonna 2021, niin ole yhteydessä ikäluokan valmentajiin. Ryhmiä voidaan hyvästä syystä täydentää yksittäisten urheilijoiden osalta myös myöhemmin.

Lisätietoa maajoukkueen valmentajilta:

Aikuiset:
Jarkko Mäkinen (jarkko.makinen@taekwondo.fi)
Roosa Närhi (roosnarh@gmail.com)

Juniorit:
Simo Siltanen (sltanen.simo@gmail.com)
Sampo Pajulampi (sampo@tu11.fi)

Kadetit:
Erik Pohjonen (e.k.pohjonen@gmail.com)
Elina Säteri (sateri.elina@gmail.com)