Liittotoimijat|Työhuone

Valmentajakoulutusta Etelä-Suomessa

19.1.2012

Ohjaaja- ja valmentaja-koulutusta keväällä 2012


Valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden 1-tason koulutuksista
Etelä-Suomen alueella vastaa ESLU. Koulutukset toimivat startti-, tuki- ja täydennyskoulutuksina lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Kaikki koulutukset on uudistettu ja päivitetty valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) perusteiden mukaisiksi.


Nuoren kasvu ja kehitys UUTUUS!
to 26.1.2012 klo 18.00 – 21.00, Olympiastadion, Helsinki
Nuori kehittyy monipuolisella ja runsaalla liikkumisella yksilöllinen kehitysvaihe ja herkkyyskaudet huomioiden. Nuoren kasvu ja kehitys -koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa iän huomioiminen harjoittelussa, nousujohteisuus harjoittelussa kohti aikuisikää, taidon oppiminen sekä kasvuikäisen urheilijan tyypilliset urheiluvammat. Koulutuksen hinta on 45 euroa.


Lasten urheilu
to 2.2.2012 klo 18.00–21.00 ja la 18.2.2012 klo 9.00–15.30, Tapanilan Urheilukeskus, Helsinki
Lasten urheilu -koulutus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Kannustava valmentaja ja ohjaaja -osuudessa käydään läpi mm. valmentamisen ja ohjaamisen ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ja kannustavan ilmapiirin luomista harjoitus- ja kilpailutilanteessa. Liikunnallisten perustaitojen kehittäminen lajitaidoiksi -osuudessa käydään läpi liikunnallisia perustaitoja sekä yleisiä taitotekijöitä ja niiden harjoittamista. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa -osiossa puolestaan käydään läpi mm. 7–15-vuotiaiden fyysistä ja psyykkistä kehittymistä. Koulutus on tarkoitettu urheiluseurojen uusille ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville. Lasten urheilu korvaa Lasten urheilun perusteet -koulutuksen. Koulutuksen hinta on 90 euroa.


Taitojen oppiminen ti 28.2. ja to 15.3.2012 klo 18.00–21.00, Helsinki
Perustaitojen oppimisen herkkyyskaudet sijoittuvat lapsuuteen ja kaikki taidot oppii parhaiten liikkumalla riittävästi ja monipuolisesti kannustavassa oppimisilmapiirissä. Taitojen oppiminen -koulutuksessa käydään läpi mm. lasten motoriikan perustekijät ja niiden kehittyminen, motoristen taitojen opettamisen periaatteet, motivaation ja osaamisen huomioiminen liikunnan lähtökohtana sekä liikuntatuokion rakentaminen oppimiselle suotuisaksi. Taitojen oppiminen korvaa Opettaminen ja taidon oppimisen perusteet -koulutuksen. Koulutuksen hinta on 70 euroa.


Tunne- ja vuorovaikutustaidot ohjaajan ja valmentajan työssä to 1.3.2012 klo 18.00–21.00, Olympiastadion, Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi, mitä tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä itseilmaisun taidot ovat. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi ihastuttavat ja vihastuttavat tunteet ja niiden säätelemisen taito valmennussuhteen näkökulmasta sekä kuuntelemisen jalo taito. Koulutus sisältää myös ongelmanratkaisumenetelmiä ja ohjausharjoituksia. Koulutuksen hinta on 45 euroa.


Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat onnistumaan
ti 6. ja ti 20.3.2012 klo 17.30–20.30, Olympiastadion, Helsinki
Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi. Koulutuksen hinta on 65 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutusta.


Psyykkinen valmennus ti 20. ja ti 27.3.2012 klo 18.00–21.00, Olympiastadion, Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi psyykkiset ominaisuudet ja taidot, lapsen psyykkinen valmennus, itseluottamus ja tavoitteenasettelu. Painopiste koulutuksessa on nuorten valmentamisessa. Psyykkinen valmennus korvaa Psyykkisen valmennuksen perusteet -koulutuksen. Koulutuksen hinta on 65 euroa.
Lihashuolto ke 21.3.2012 klo 18.00–21.00, Olympiastadion, Helsinki
Lihashuolto on tärkeä osa kokonaisvaltaista harjoittelua. Sen avulla muun muassa ennaltaehkäistään vammoja ja nopeutetaan palautumista. Koulutuksessa käydään läpi eri venyttelymuodot (aktiivinen/passiivinen), palauttavat harjoitteet ja lihastasapainon merkitys. Koulutuksen hinta on 45 euroa.


Fyysinen harjoittelu la 14.4.2012 klo 9.00–16.00, Tapanilan Urheilukeskus, Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi ihmisen elinjärjestelmät ja niiden toimivuus sekä fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) harjoittamista eri-ikäisillä. Lisäksi koulutuksessa mietitään kehon huollon merkitystä ominaisuuksien kehittämisen ja terveyden kannalta. Fyysinen harjoittelu korvaa Fyysisen harjoittelun perusteet ja menetelmät -koulutuksen. Koulutuksen hinta on 75 euroa.


Lisäksi keväällä tulossa seuraavat koulutukset:
 Nuoren urheilijan ravinto ke 18.4.2012 klo 18.00–21.00, Helsinki
 Tytöt ja naiset urheilijoina to 26.4.2012 klo 18.00–21.00, Helsinki
 Tervetuloa ohjaajaksi! to 10.5.2012 klo 18.00 – 21.00, Helsinki


Lisätietoja kaikista koulutuksista sekä ilmoittautumiset löytyvät osoitteesta www.eslu.fi.