Liittotoimijat|Työhuone

Nuori Urheilija -tutkimus

2.2.2012

Nuoriin urheilijoihin kohdistunut monitieteinen tutkimushanke käynnistyi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa vuonna 2010. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin kyselytutkimuksella seitsemän eri lajin nuorten urheilijoiden kehityspolkuja ja harjoittelua.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 522 vuonna 1995 syntynyttä lisenssiurheilijaa jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, yleisurheilusta, maastohiihdosta, taitoluistelusta ja telinevoimistelusta. Vastausprosentti oli 21. Aineistoista tehtiin kaksi erillistä julkaisua, toinen painottuen yksilölajien tuloksiin ja toinen joukkuelajeihin.

Tutkimuksen mukaan yläkouluiässä päälajinsa oli valinnut 95 prosenttia joukkueurheilijoista ja 81,5 prosenttia yksilölajien urheilijoista. Yksilölajeissa 13-15 -vuotiaista taitoluistelijoista vain 11 prosenttia ja telinevoimistelijoista 17 prosenttia kilpaili päälajinsa lisäksi jossain muussa lajissa. Hiihtäjistä vastaavasti 65 prosenttia ja yleisurheilijoista 70 prosenttia kilpaili muussakin kuin päälajissaan. Kaikkiaan aineistosta oli havaittavissa lukuisia erilaisia urheilupolkuja sen suhteen milloin lajivalinta oli tehty ja kuinka ohjattua tai omatoimista harjoittelu oli ollut.

14-15 -vuotiaat urheilijat harjoittelijat tutkimuksen mukaan keskimäärin 8-10 tuntia ja 6-8 kertaa viikossa. Poikkeuksena näihin oli kuitenkin nk. varhaisen erikoistumisen lajit, kuten telinevoimistelu ja taitoluistelu, joissa harjoiteltiin 12,5-16 tuntia ja 8,5-11 kertaa viikossa.

Perheen merkitys nuoren urheilussa oli merkittävä. Noin puolella vanhemmista oli itsellään kilpaurheilutausta, vaikka heidän roolinsa nuoren harrastamisessa rajoittuikin pääasiassa harjoituksiin kuljettamiseen sekä pelien ja kisojen seuraamiseen. Lähes puolella vastaajista myös sisar harrasti samaa urheilulajia.

Tutkimusraportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan KIHUn www-sivujen kautta:

Yksilölajit: www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2012_aar_nuori_urhe_sel20_99043.pdf

Joukkuelajit: www.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2012_aar_nuori_urhe_sel46_27641.pdf