Liittotoimijat|Työhuone

Kohti uutta liikunnan kattojärjestöä

10.5.2012

Suomalainen liikunnan ja urheilun järjestökenttä on voimakkaassa muutoksessa. Muutosprosessit koskettavat kaikkia liikunnan ja urheilun toimialoja lasten ja nuorten liikuttamisesta huippu-urheiluun kuin aikuisten terveysliikuntaankin. Yhdistämällä voimat järjestöt haluavat saada aikaan entistä parempaa tulosta ja vaikuttavuutta.

Tavoitteena on turvata ja parantaa toimintaedellytyksiä yksittäisen liikkujan kannalta aina valtakunnalliselle tasolle saakka. Suomalaisilla liikuntajärjestöillä on yhteinen unelma – olemme maailman liikkuvin urheilukansa.

Kuntoliikuntaliiton kevään vuosikokous, Nuoren Suomen ja SLU:n hallitukset ovat maaliskuussa päättäneet yksimielisesti tavoitella uuden järjestön perustamista vuoden 2012 aikana. Tarkoitus on yhdistää uuteen järjestöön SLU:n, Kuntoliikuntaliiton ja Nuoren Suomen vastuulla olevat yhteiskunnallisesti tärkeät asiakokonaisuudet, kuten aikuisliikunta, lasten ja nuorten liikunta sekä liikunnan ja urheilun kehitys- ja edunvalvontatyöt.

SLU:n syyskokouksessa marraskuussa 2011 päätetyt viisi yhteistä valintaa 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa määrittävät jatkossa yhteistä tekemistä entistä konkreettisemmin.

Uuden järjestön perustamiseen liittyy myös SLU-alueiden yhteinen johtamisjärjestelmä, jonka kautta viedään yhteisesti sovittuja operaatioita käytännön toteutukseen. Tämä prosessi on osa urheiluyhteisöissä meneillään olevaa rakenne- ja toimintatapojen laajempaa uudistumiskokonaisuutta.

Uuden järjestön perustamisen valmistelutyötä on tehty aktiivisesti huhtikuun alusta alkaen työryhmällä Juha Rehula (Kuntoliikuntaliiton puheenjohtaja), Jyrki Kemppainen (Nuoren Suomen pääsihteeri), Teemu Japisson (SLU:n pääsihteeri) ja Juha Heikkala sihteeri (SLU:n kehitysjohtaja).

Järjestöjen puheenjohtajat osallistuvat valmisteluun ja tämän jälkeen yhteiset esitykset viedään järjestöjen hallitusten käsiteltäväksi. Hallitukset käsittelevät asiaa kahteen otteeseen toukokuussa.

Uuden järjestön perustamisen kannalta tärkeä päivämäärä on 12.6., jolloin asiaa käsitellään jäsenjärjestöille tarkoitetussa yhteisessä työseminaarissa sekä Nuoren Suomen ja SLU:n kevätkokouksissa ja Kuntoliikuntaliiton ylimääräisessä vuosikokouksessa.

Aikataulua

Hallitusten kokoukset

Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 3.5.2012 ja 29.5.2012
Nuori Suomi 7.5.2012 ja 22.5.2012
SLU 8.5.2012 ja 29.5. 2012

Kevät- ja vuosikokoukset

SLU 12.6. 2012 klo 12.30
Kuntoliikuntaliitto 12.6. klo 14.00
Nuori Suomi 12.6.2012 klo 14.30

Suunniteltu uuden järjestön perustaminen 18.6.2012

Lisätietoja:

Juha Rehula, Kuntoliikuntaliitto puheenjohtaja, puh. 050 511 3017 juha.rehula@eduskunta.fi
Jyrki Kemppainen, Nuori Suomi pääsihteeri, puh. 040 559 7196,
jyrki.kemppainen@nuorisuomi.fi
Teemu Japisson, SLU pääsihteeri, puh. 0400 878 949
teemu.japisson@slu.fi
Juha Heikkala, SLU kehitysjohtaja, puh. 0400 759 459
juha.heikkala@slu.fi

Lähde: LUM 7/12, SLU.fi.