Liittotoimijat|Työhuone

Urheilun oikeusturvalautakunta

22.3.2013

Urheilun oikeusturvalautakunta perustettiin v. 1991 urheilujärjestöistä riippumattomaksi muutoksenhakuelimeksi. Perustajina olivat silloiset urheilun keskusjärjestöt SVUL, TUL, SPL, CIF ja OK.

Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

  • erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
  • jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
  • päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.

Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.

Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee, niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii.

Lautakunta voi osapuolten niin sopiessa toimia välimiesoikeutena urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa kysymyksissä sekä antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan käsiteltävinä valitusasioina. Lisätietoja lautakunnan toimimisesta välimiesoikeutena löytyy täältä.

Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

 

Valitukset lähetetään:                                         Tiedustelut:
ohjeet, sääntöjen lähettäminen ym.                    valituksiin liittyvät juridiset yms. kysymykset

Niina Majamaa                                                    lautakunnansihteeri
Suomen Liikunta ja Urheilu                                 oikeussihteeri(KKO) Timo Ojala
Radiokatu 20, 00093 SLU                                   p. 050 3311 334
p. 09 3481 2065                                                  timo.j.ojala(at)oikeus.fi
niina.majamaa(at)slu.fi

Valitusmaksu                                                       Eero Nikkarinen
Yhteisöt 600 €                                                      p. 040 5198 167
Yksityiset 200 €                                                   eero.nikkarinen(at)oikeus.fi

maksetaan tilille 800013-70296734
(SLU/maksupalvelu)
viite: Urheilun oikeusturvalautakunta

 

Lähde: http://www.urheiluoikeudenyhdistys.fi/oikeusturvalautakunta/