Liittotoimijat|Työhuone

Muistutus matka- ja muihin kulukorvauksiin liittyen

7.7.2015

Matkakulut ja muut korvaukset anottava 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä kulun syntymispäivästä.

Korvausanomuksia ei käsitellä, mikäli anomukset saapuvat määräajan umpeuduttua.