Liittotoimijat|Työhuone

Laatuseuratoiminnan kehityshanke 2018

27.11.2017

Olympiakomitea yhdistää vuoden 2018 alusta Sinettiseurojen, aikuisliikunnan laatuseurojen ja huippu-urheilun laatuseurojen ohjelmat samaksi laatuohjelmaksi. Yhdistämisellä pyritään saamaan aikaan yhteinen väline seuratoiminnan laadun nostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa urheilija, harrastaja ja toimija keskiössä toimintatapaa ja tuoda näkyväksi laadukasta seuratoimintaa, sekä nostaa seuratoiminnan arvostusta yhteiskunnassa.

Taekwondoliiton harrastevaliokunta toteuttaa vuoden 2018 aikana pilottihankkeen, jonka tavoitteena on:

 • tuoda laatuseuraohjelman tulevia kriteereitä tutuiksi seuroille
 • madaltaa seurojen kynnystä laatuseuraksi hakeutumiseen
 • antaa käytännön työkaluja seuran kehittämiseksi ja jatkuvan kehityksen aikaansaamiseksi
 • saada kolme seuraa kehittämään toimintaansa vuoden aikana yhteistyössä Taekwondoliiton ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa niin, että vuoden 2019 puolella seuralle joko myönnetään lasten ja nuorten urheilun tai aikuisten harrastustoiminnan laatutunnus tai jatketaan jo olemassa olevaa laatuleimaa (entiset Sinettiseurat).

Pilottihanke on avoin kaikille Taekwondoliiton jäsenseuroille, edellytyksenä on, että seura on hoitanut jäsenvelvoitteensa liitolle. Hankkeeseen otetaan mukaan kolme (3) seuraa. Kullekin seuralle tehdään alkukartoitus, josta saatavien tulosten pohjalta aloitetaan kehitystyö. Kehitystyön aikana pilottiseuroissa käydään kehityspalavereja (vähintään kolme/seura), joihin osallistuu seuran henkilöiden lisäksi toimihenkilöitä Taekwondoliitosta ja Liikunnan aluejärjestöistä. Lisäksi hankkeen puitteissa on mahdollista järjestää seuroille koulutusta esim taloushallinnosta tai työntekijän palkkaamisesta. Hankkeen päättyessä kaikki kolme pilottiseuraa kootaan yhteen jakamaan kokemuksiaan ja vaihtamaan ajatuksiaan kehitystyöstä.

Mitä seura tarvitsee mukaan lähtemiseen?

 • Innostusta seuran kehittämiseen
 •  Tiimin seuran sisältä (ei tarvitse olla hallitus, vaan muutkin seuratoimijat voivat toimia kehitystiimissä)
 • Hallituksen hyväksynnän kehityshankkeelle

Mitä seura saa hankkeesta?

 • Taekwondoliiton työntekijän ja liikunnan aluejärjestön seurakehittäjän käynnit seurassa (3 – 4 kpl/pilottiseura)
 • Konkreettisia työkaluja ja apua seuran kehittämiseksi
 • Tarvittaessa koulutusta seuran kehityskohteisiin
 • Hankkeen tavoitteena on Laatuseuran arvo joko lasten liikunnan ja urheilun tai aikuisten harrasteliikunnan osalta tai molemmissa.

Mukaan haetaan harrastevaliokunnalle osoitetulla avoimella hakemuksella. Hakemuksessa tulee kertoa seuran nykytilanne, onko seura ollut sinettiseurana, (koska ja kuinka kauan) ja millaista tukea seura toivoo. Hakuaika on 1.1. – 24.1.2018 ja hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tiiu.tuomi@taekwondo.fi. Harrastevaliokunta päättää pilottihankkeeseen mukaan otettavat seuran kokouksessaan tammikuun lopussa.

Lisätietoja hankkeesta antaa Tiiu Tuomi, p. 0400602756 tai tiiu.tuomi@taekwondo.fi.