Liittotoimijat|Työhuone

Jäsenten vireille asettamat esitykset syyskokoukselle jätettävä 15.9.2018 mennessä

9.8.2018

Suomen Taekwondoliiton jäsen voi halutessaan asettaa vireille esityksiä syyskokouksessa käsiteltäväksi. Esitykset tulee osoittaa Suomen Taekwondoliiton hallitukselle ja toimittaa kirjallisena 15.9.2018 mennessä pääsihteerille (laura.ojanen@taekwondo.fi).

Lisätietoja Suomen Taekwondoliiton sääntöjen kohdassa 8.

Säännöt: https://www.suomentaekwondoliitto.fi/@Bin/3220329/Suomen+Taekwondoliitto+ry+s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+7.4.2017.pdf