Liittotoimijat|Työhuone

Syyskokouksen päätöksiä

26.11.2018

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin pe 23.11.2018 klo Eurassa. 

Tiivistelmä kokouksen päätöksistä:

  • Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
  • Hallituksen kooksi rajattiin 1+6. Uusia jäseniä ei valittu hallitukseen. (Yksi ehdokas haki hallitukseen erovuoroisen tilalle.)
  • Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019 kokouksessa linjatuin muutoksin.
  • Liiton liittymis- ja jäsenmaksu säilytettiin samansuuruisena vuodelle 2019 (375€/seura).
  • Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2019.
  • Tilintarkastajien palkkio linjattiin laskutuksen mukaiseksi.
  • Suomen Taekwondoliitto ei jaa avustuksia jäsenilleen vuonna 2019.
  • Taekwondon edustajiksi Kamppailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle nimettiin Kari-Matti Lehti (Espoo Hwarang Team) sekä Max Tuominen (Malmin Taekwondo). 
  • Määräaikaan mennessä ei saatettu vireille muita asioita hallituksen tai jäsenten toimesta.