Liittotoimijat|Työhuone

TIEDOTE JÄSENSEUROILLE - STKDL hallituksen jäseniä kohtaan esitetty luottamuspula

23.12.2018

Suomen Taekwondoliitto ry:n sääntömääräinen yleiskokous päätti syyskokouksessa Eurassa 23.11.2018 muuttaa silloisen liiton hallituksen koon jäsenmäärästä 1+7 (puheenjohtaja + 7 hallitusjäsentä) kokoon 1+6. Sääntöjen mukaan hallituksen koko voi olla puheenjohtaja + 4-10 hallitusjäsentä. Äänestysvaihtoehdot 1+7 ja 1+6 valikoituivat syyskokouksen esityslistan kohdassa ”5. Päätetään hallituksen koosta” jäsenistön esitysten pohjalta; molemmat edellä mainitut vaihtoehdot saivat kannatusta. Äänestyspäätöksen 1+6 johdosta ainut hallitukseen ehdolla ollut hakija jäi valitsematta. Ratkaisuun päädyttiin suljetulla lippuäänestyksellä.

 

Kokouksen jälkeen kyseinen päätös, hallituksen koon pienentämisestä, on herättänyt laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa sekä kentällä, sillä osan hallitusjäsenistä koettiin toimineen liiton arvojen (www.suomentaekwondoliitto.fi/taekwondoliitto/arvot) vastaisesti heidän edustaessaan liiton jäsenseuroja syyskokouksessa yhdellä tai kahdella valtakirjalla.  

 

Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet eli liiton jäsenseurat. Jäsenseurat nimittävät edustajansa valtakirjalla. Liiton sääntöjen mukaan yksi luonnollinen henkilö voi edustaa enintään kahta seuraa valtakirjalla. Osa hallituksen jäsenistä edusti syyskokouksessa yhtä tai kahta liiton jäsenseuraa valtakirjoilla. Juridisesta näkökulmasta syyskokous noudatti siten sekä yhdistyslakia että Suomen Taekwondoliiton sääntöjä.

 

Tapahtuman sekä sitä seuranneen keskustelun johdosta yhdistyslain määrittämä, vähintään kymmenesosa liiton jäsenseuroista lähestyi Suomen Taekwondoliiton hallitusta 11.12.2018 päivätyllä vaateella järjestää ylimääräinen yleiskokous. Vaateessa todetaan, että ylimääräisessä yleiskokouksessa tulee päättää nykyisen hallituksen erottamisesta, palauttaa liiton hallituksen koko syksyn 2017 tilannetta vastaavaksi 1+8 sekä suorittaa sekä liiton puheenjohtajan että hallituksen jäsenten vaali liiton sääntöjen mukaisesti.

 

Liittohallitus käsitteli vaateen kokouksessaan 21.12.2018. Hallitus pyytää vaateen esittäneitä seuroja neuvonpitoon (avoin tilaisuus kaikille liiton jäsenseuroille) sekä haluaisi samassa yhteydessä esitellä laatimansa suunnitelman liiton sääntöjen kehittämiseksi sekä hallinnon avoimuuden lisäämiseksi (luonnos liitteenä). Näillä toimenpiteillä on tarkoitus ennaltaehkäistä vastaavia tilanteita tulevaisuudessa. Hallitus esittää myös sääntömuutosprosessin käynnistämistä sekä avoimuuden edistämistoimenpiteiden käyttöönottoa riippumatta nykytilanteen lopputulemasta. Lisäksi hallitus esittää, että liiton sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsiteltäisiin vaateen kohta hallituskoon muuttamisesta syksyn 2017 tilannetta vastaavaksi 1+8 avaamalla kaksi hallituspaikkaa.

 

Mikäli vaateen esittäneet seurat myöntyvät neuvonpitoon, hallitus esittää ajankohdaksi vaateessa ylimääräiselle yleiskokoukselle ehdotettua aikaa ja paikkaa; la 26.1.2019 Pajulahti, Nastola. Hallitus pyytää että, vaade ylimääräisestä yleiskokouksesta vedettäisiin pois, mikäli esitetyt toimenpiteet vakuuttavat vaateen esittäneet seurat. Hallitus pyrkii toimillaan osoittamaan olevansa jäsenistön luottamuksen arvoinen.

 

Mikäli vaateen esittäneet seurat eivät myönny neuvonpitoon tullaan ylimääräinen yleiskokous kutsumaan koolle viipymättä. Kokousajankohta määritetään tällöin sääntöjen ehdokasasettelupykälät huomioiden.

 

Tilanteesta on konsultoitu Olympiakomitean lainsäädännön erityisasiantuntijaa sekä järjestöpäällikköä. Suositus Olympiakomitean puolelta oli, että tilanne pyrittäisiin sovittelemaan.

 

Suomen Taekwondoliiton hallitus kannustaa kaikkia liiton jäsenseuroja osallistumaan aktiivisesti kokoukseen, mikäli sovittelulle ei ole edellytyksiä ja ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle.

 

Lisätietoja: Pj Iiro Suorela, +358401406248, president@taekwondo.fi