Liittotoimijat|Työhuone

KUTSU - Suomen Taekwondoliitto ry:n ylimääräinen yleiskokous 9.3.2019 Tampereella

28.1.2019

Yhdistyslain 20§ ja Suomen Taekwondoliitto ry:n sääntöjen kohdan 9 mukaisesti mukaisesti ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä vaatii.

Kahdeksantoista jäsenseuraa on 11.12.2018 päivätyllä kirjeellä hallitukselle vaatinut ylimääräisen yleiskokouksen koolle kutsumista. Hallitus antoi tiedotteen aiheeseen liittyen 23.12.2018 (https://www.suomentaekwondoliitto.fi/?x462280=3767450). Jäsenseurat vaativat 2.1.2019 päivätyllä kirjeellä edelleen ylimääräisen yleiskokouksen koollekutsumista.

 

KUTSU

Suomen Taekwondoliitto ry:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yleiskokouksen, joka pidetään Varalan Urheiluopistolla, Tampere lauantaina 9.3.2019 klo 13.15 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 13.00).

Ohessa kokouksen esityslista, jossa on myös valtakirjapohja. Jäsenseurojen vaade kutsun liitteenä.

Kokoustarjoilujen arvioimiseksi osallistuvilta seuroilta pyydetään ennakkoilmoittautumia seuraavan lomakkeen kautta: https://www.suomentaekwondoliitto.fi/tapahtumakalenteri/ylimaarainen-yleiskokous-2019/

 

Linkki liiton sääntöihin

Linkki lisenssitilanteeseen 31.12.2018

 

EHDOKASASETTELU


Ylimääräisen yleiskokouksen esityslistalla on kohta nykyisen hallituksen erottamisesta sekä siitä mahdollisesti johtuvasta uusien hallitusjäsenten valinnasta.

Liiton säännöissä sanotaan ehdokasasettelusta seuraavaa: "Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta. Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään sekä ansioluettelo. Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä."

Ehdokkaiden asettaminen tulee tehdä perjantaihin 8.2.2019 mennessä sähköpostitse office@taekwondo.fi tai kirjeitse Suomen Taekwondoliiton toimistolle.