Liittotoimijat|Työhuone

Lehdistötiedote - Suomen Taekwondoliitto ry:n hallitus halutaan vaihtoon kesken toimikauden

9.3.2019

LEHDISTÖTIEDOTE 6.3.2019


Julkaisuvapaa 6.3.2019


Suomen Taekwondoliitto ry:n hallitus halutaan vaihtoon kesken toimikauden
Kahdeksantoista Suomen Taekwondoliiton jäsenseuraa on vaatinut ylimääräistä yleiskokousta liiton nykyisen hallituksen erottamiseksi sekä hallituskoon palauttamiseksi syksyn 2017 tasolle. Ylimääräinen yleiskokous järjestetään liiton 40-vuotisjuhlavuoden ensimmäisen tapahtuman, Talvisuurleirin yhteydessä Tampereella 9.3.2019.

Äänestysratkaisuja


Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous 23.11.2018 päätti pienentää liiton silloista 1+7 hallituskokoa. Liiton sääntöjen mukaan hallituksen koko voi olla 1 puheenjohtaja + 4-10 hallitusjäsentä. Syyskokouksessa esityslistan mukaisesti ehdotetut äänestysvaihtoehdot 1+7 ja 1+6 valikoituivat jäsenistön esitysten pohjalta. Kumpikin vaihtoehto sai kannatusta. Ratkaisu tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä ja äänestystuloksen 1+6 johdosta ainut hallitukseen ehdolla ollut hakija jäi valitsematta.


Liitossa ylintä päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet eli liiton jäsenseurat. Jäsenseurat nimittävät kokousedustajansa valtakirjalla. Liiton sääntöjen mukaan yksi luonnollinen henkilö voi edustaa enintään kahta seuraa valtakirjalla. Näin myös osa liiton hallituksen jäsenistä edusti syyskokouksessa yhtä tai kahta liiton jäsenseuraa valtakirjoilla. Juridisesta näkökulmasta syyskokous noudatti sekä yhdistyslakia että Suomen Taekwondoliitto ry:n sääntöjä.

Kentällä kuhisee

Syyskokousta seuranneen somekeskustelun johdosta yhdistyslain määrittämä, vähintään kymmenesosa liiton jäsenseuroista lähestyi Suomen Taekwondoliiton hallitusta vaateella järjestää ylimääräinen yleiskokous. Vaateessa todettiin, että ylimääräisessä yleiskokouksessa tulisi päättää nykyisen hallituksen erottamisesta, palauttaa liiton hallituksen koko syksyn 2017 tilannetta vastaavaksi 1+8 sekä suorittaa niin liiton puheenjohtajan kuin hallituksen jäsenten vaali. Vaateen mukaan osan hallitusjäsenistä koettiin toimineen liiton arvojen vastaisesti heidän edustaessaan liiton jäsenseuroja syyskokouksessa, samaan aikaan vaadetta perusteltiin myös tasa-arvonäkökulmalla.

Tilanteesta konsultoitiin tuoreeltaan Suomen Olympiakomitean lainsäädännön erityisasiantuntijaa sekä järjestöpäällikköä. Olympiakomitean puolelta suositeltiin, että tilanne pyrittäisiin sovittelemaan. Suomen Taekwondoliitto ry:n hallitus pyysi vaateen esittäneitä seuroja neuvonpitoon. Tämän ohella hallitus esitteli jäsenistölle laatimansa suunnitelman liiton sääntöjen kehittämiseksi yleisesti ja tasa-arvon näkökulmasta sekä toimenpiteistä hallinnon avoimuuden lisäämiseksi.

Vaateen esittäneet 18 jäsenseuraa kieltäytyivät neuvonpidosta sekä ilmoittivat liiton hallitukselle vaativansa edelleen ylimääräisen yleiskokouksen koolle kutsumista. Tämän johdosta Suomen Taekwondoliitto ry:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yleiskokouksen, joka järjestetään lauantaina 9.3.2019 Varalan urheiluopistolla Tampereella. Kokouksessa äänestetään nykyisen hallituksen luottamuksesta, liiton hallituksen koosta ja tarvittaessa toimitetaan uuden hallituksen vaali.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Laura Ojanen, p.0400 519 531, laura.ojanen@taekwondo.fi

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/@Bin/3807405/Ylim_yleiskokous2019_Kutsu.pdf