Liittotoimijat|Työhuone

Sääntömääräinen syyskokous 24.10.2020 - kokouksen päätökset

24.10.2020

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Hotel Rantapuistossa (Furuborginkatu 3, Helsinki) lauantaina 24.10.2020 klo 13.15-14.13. Kokouksen puheenjohtaja toimi Laura Ojanen, sihteerinä Tatu Iivanainen sekä pöytäkirjantarkastajina Arto Määttä ja Erik Pohjonen.

Läsnäolijat (suluissa kokousedustaja): Budokwai Taekwondo (Roosa Närhi), Hausjärvi Hong Taekwondo (Arto Määttä), Naantalin Taekwondo (Sauli Glad) Tampere Kumgang Taekwondo (Janne Puputti), Tong Il Taekwondo (Roosa Närhi), Turun Taekwondo (Janne Puputti), Vihti-Nummela Mudo Taekwondo seura (Niina Kemppainen), Yong Taekwondo (Erik Pohjonen)

 

 

Kokouksen päätökset:

 

1. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2021.

2. Hyväksyttiin liiton hallituksen esitys sääntömuutokseksi. Sääntömuutoksen toinen käsittely ylimääräisessä liittokokouksessa 28.11.2020.

3. Valittiin yksimielisesti hallitukseen kolmivuotiskaudeksi Roosa Närhi ja Janne Puputti.

4. Hyväksyttiin liiton hallituksen esitys strategiaksi 2021-2024.

5. Hyväksyttiin liiton hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2021.

6. Päätettiin liiton liittymis- ja jäsenmaksuksi vuonna 2021 375 €/seura. Kannatusmaksut käsitellään tapauskohtaisesti.

7. Hyväksyttiin liiton hallituksen esitys talousarvioksi 2021.

8. Valittiin tilintarkastajaksi vuodelle 2021 Matti J. Mäkinen (HTM), Tiliextra Oy.

9. Hyväksyttiin muutokset kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitosääntöihin.

10. Valittiin liiton edustajiksi kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan vuosiksi 2021-2022 Kari-Matti Lehti (AA, OTM) ja Max Tuominen (AA, OTM).

11. Päätettiin, ettei liitto jaa avustuksia jäsenilleen vuonna 2021.

 

 

Liitteet