VK-haastajaryhmä

Valintakriteerit  

                       
Haastajaryhmään voidaan valita urheilijoita, jotka ovat osoittaneet lahjakkuutta, sitoutumista harjoitteluun ja kansainvälisen tason menestyspotentiaalia.


Oikeudet


Haastajaryhmään kuuluvilla urheilijoilla on oikeus osallistua kuukausimaksua (10 €/kk) vastaan kaikkiin valmennuskeskuksen järjestämiin harjoituksiin ja leireihin. Lisäksi Haastajaryhmän harjoittelun tuloksellisuutta seurataan säännöllisen testaustoiminnan kautta.

Velvollisuudet

1. SITOUTUMINEN HARJOITUKSISSA KÄYMISEEN

Jokaisen VK-urheilijan kanssa sovitaan kullekin kaudelle (kevät, kesä, syksy) perusaikataulu, jonka mukaan urheilija harjoittelee viikoittain. Aikatauluun merkitään kaikki VK-treenit, joissa urheilijan tulee käydä. Suunnitelma voi olla erilainen Turussa ja muualla asuvilla urheilijoilla, samoin eri ikätasoille voidaan sopia erilaisia harjoitusmääriä. Olennaista on, että yhdessä valmentajan kanssa sovitusta aikataulusta pidetään kiinni. Viikkosuunnitelmasta ei saa poiketa ilman erittäin painavaa syytä. Viikkosuunnitelman laiminlyöminen ilman syytä ja sen ilmoittamista valmentajalle johtaa varoitukseen.

2. SITOUMINEN HARJOITTELUN RAPORTOINTIIN

VK-urheilija pitää harjoittelustaan päiväkirjaa, josta käy ilmi tehdyt harjoitukset päivittäin (minimitaso). Mitä yksityiskohtaisempi päiväkirja on, sen parempi. Päiväkirja tulee toimittaa ilman erillistä pyyntöä sähköpostilla valmennuskeskuksen vastuuvalmentajalle jokaisen kuukauden päätyttyä. Harjoittelun raportoinnin laiminlyöminen johtaa varoitukseen.

3. SITOUTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KILPAILUTOIMINTAAN

VK-urheilijan tavoitteena on kehittyä kansainväliselle tasolle. Lopullisena tavoitteena on kehittyä maajoukkuetason urheilijaksi, joka saavuttaa menestystä arvokilpailuissa (EM, MM, Olympialaiset). Matka tälle tasolle edellyttää aktiivista kansainvälistä kilpailemista, joten urheilijan on sitouduttava aktiiviseen kilpailemiseen (=kilpailusuunnitelma). Kilpailemisen laajuus riippuu ikäryhmästä: kadeteilla minimimäärä on kaksi kansainvälistä kilpailua vuodessa, junioreilla kolme ja aikuisilla neljä. Minimimäärät eivät ole suosituksia tai riittäviä määriä, vaan perustaso, jonka laiminlyöminen johtaa varoitukseen.


PELISÄÄNNÖT
Huipulle voi olla monta tietä, mutta niitä yhdistää yksi asia: tinkimätön sitoutuminen valitsemaansa reittiin. Valmennuskeskuksen urheilijan tulee sisäistää nämä velvollisuudet ja toimia niiden mukaisesti parhaan kykynsä mukaan. Loukkaantumisista, sairauksista tai muista perustelluista syistä johtuvista poikkeuksista tulee aina ilmoittaa viipymättä VK-valmentajalle.

Mikäli urheilija saa yhden kauden (kevät, kesä, syksy) aikana kolme varoitusta, hän menettää VK-urheilijan statuksen kyseisen kauden loppuun asti. Siksi ajaksi hänet siirretään Harjoitusparien ryhmään. Tällöin urheilija on myös velvollinen maksamaan 20 €/kk maksua siirtopäivästä alkaen kauden loppuun. Urheilijalla on mahdollisuus anoa pääsyä takaisin VK-urheilijaksi seuraavan kauden alusta, mikäli kokee sen itselleen oikeaksi valinnaksi. Mikäli urheilija menettää VK-urheilijan statuksen kolmesti, hänellä ei ole enää mahdollisuutta jatkaa VK-urheilijana.