Harjoitusparit

Valintakriteerit      

                     
Valinta valmennuskeskukseen viralliseksi harjoituspariksi on kunnia-asia ja merkki siitä, että urheilija on riittävän taitava ollakseen hyödyllinen harjoituspari VK-urheilijoille. Harjoituspariksi pääseminen ja aseman säilyttäminen edellyttää sitoutumista säännölliseen harjoitteluun. Harjoituspariksi valittu urheilija voi halutessaan pyrkiä Haastajaryhmään tai jopa Huippuryhmään. 

Oikeudet


Nimetyillä harjoituspareilla on oikeus osallistua kuukausimaksua (20 €/kk) vastaan kaikkiin niihin valmennuskeskuksen järjestämiin harjoituksiin, jotka on suunnattu tämän ryhmän urheilijoille (katso erillinen aikataulu kulloisellekin kaudelle).


Velvollisuudet


Harjoitusparien tärkein velvollisuus on osallistua säännöllisesti niihin valmennuskeskuksen harjoituksiin, jotka on heille suunnattu. Loukkaantumisista, sairauksista tai muista perustelluista syistä johtuvista poikkeuksista tulee aina ilmoittaa viipymättä VK-valmentajalle.