Espoo Hwarang Team ja Helsingin Taekwondoseura Tähtiseuroiksi

20.10.2021

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. (tähtiseurat.fi)


Yhteistyötä Wondo-nimellä tekevät seurat suorittivat yhteisen Tähtiseura-auditoinnin pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena. Matka Tähtiseuran laatumerkkiä kohti aloitettiin seuroissa toukokuussa 2020, jolloin kerättiin ensimmäistä kertaa yhteen seurojen avainhenkilöitä ja tarkasteltiin Tähtiseura-laatukriteereitä harraste- ja koulutuspäällikkö Tiiu Tuomen johdolla. Matkan varrella seurat työstivät mm. omaa toimintalinjaa ja etätapaamisissa Tiiun kanssa käytiin keskusteluja seuran arvoista sekä mietittiin miten kehitystyötä viedään seuroissa eteenpäin.

Auditointiin valmistautuessaan seurat ottivat käyttöön Tähtiseura-verkkopalvelun ja tekivät työryhmissä osa-alueittain laatutekijöiden katsauksen. Kun kehitystyö ja Tähtiseura-palvelu olivat valmiina, pääsivät auditoijat tutustumaan niiden sisältöön ja sen perusteella sovittiin auditointipäivä.

Auditointipäivään osallistui avainhenkilöitä kummastakin seurasta sekä seurojen yhteiset työntekijät. Auditoijina toimivat Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja, Salibandyliiton seurakehittäjä Elina Anttonen sekä Taekwondoliiton harraste- ja koulutuspäällikkö Tiiu Tuomi. Päivän aikana käytiin läpi Tähtiseurojen laatutekijät hallinnon, urheilutoiminnan, seuran ihmisten ja aineellisten resurssien osalta. Lisäksi pohdittiin jatkokehitystä ja sen aikataulua.

Molemmat seurat läpäisivät sekä lasten ja nuorten toiminnan että aikuisten harrastetoiminnan laatukriteerit ja ovat näin oikeutettuja käyttämään Tähtiseura-merkkiä kummallakin osa-alueella.

"Auditoinnissa oli parasta se, että osallistujat olivat innostuneita kehittämisestä. Vinkit ja neuvot olivat heille tervetulleita, vaikka seuroilla olivat asiat jo lähtökohtaisesti hyvin." totesi Eija Alaja Olympiakomiteasta.

Simo Siltanen Wondosta oli tyytyväinen päivän antiin. "Olemme iloisia ja tyytyväisiä Tähtiseura-merkin saavuttamisesta. Ennen kaikkea projektissa mukana oleminen tarjosi seuroille hyvän työkalun oman toiminnan arvioimiseen suhteessa luotuihin laatukriteereihin. Monen asian huomattiin olevan jo valmiiksi hyvin, mutta kehityskohteitakin löydettiin ja niiden osalta toimintaa saatiin taas kehitettyä eteenpäin. Kiitos mukana olleille seuran aktiiveille, prosessissa auttaneelle Tiiu Tuomelle sekä auditoijille Eija Alajalle ja Elina Anttoselle."

Seuraava auditointi seuroilla on kolmen vuoden kuluttua, eli vuonna 2024. 

Oikealta vasemmalle: Eija Alaja, Miika Korpela, Mari Aalto, Juho Metsälä, Henri Nordenswan, Christian Hagman, Jukka Marin, Simo Siltanen ja Tiiu Tuomi


Lisätietoa Tähtiseuroista:

Taekwondoliiton sivuilla 

Tähtiseurat.fi


Harraste- ja koulutuspäällikkö
Tiiu Tuomi
p. 0400602756
tiiu.tuomi@taekwondo.fi