Espoo Taekwondo Academy on uusi Tähtiseura

29.3.2021

Espoo Taekwondo Academy on perjantaina 26.3.2021 pidetyssä auditoinnissa saavuttanut uutena seurana lasten ja nuorten toiminnan Tähtiseura-laatumerkin. Auditoijina tilaisuudessa toimivat Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun seurakehittäjä Kari Ekman ja Taekwondoliiton seurakehittäjä Tiiu Tuomi. 

"Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Osa-alueita eli kohderyhmiä on kolme: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki), aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheilijat (sininen tähtimerkki).Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin.Tähtiseuralla voi olla useamman kuin yhden osa-alueen tähtimerkki."
Olympiakomitean Tähtiseura-sivut

Espoo Taekwondo Academyn pitkä kehitystyö sai ansaitsemansa tunnustuksen, kun Tähtiseura-auditoijat Ekman ja Tuomi totesivat Tähtiseuran laatutekijöiden täyttyvän vähintään riittävällä tasolla. Auditointi toteutettiin ajanmukaisesti etänä ja tilaisuuksia pidettiin kaksi. Kahden auditoinnin avulla tutustuttiin seuran toimintaan eri osa-alueilla: johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset, urheilutoiminta ja aineelliset resurssit. Tilaisuuksiin osallistui seuran ihmisiä useista eri rooleista. Mukana on puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten lisäksi niin ohjaajia, harrastajia kuin lasten vanhempiakin. Auditointitilaisuudessa käydyt keskustelut tähtäsivät jatkokehittämiseen ja niiden mukaisesti seura määritteli tärkeimpiä kehityskohteita tuleville vuosille. Seuraavan kerran seuran toimintaa tarkastellaan kolmen vuoden kuluttua.

Paljon onnea uudelle Tähtiseuralle!


Lisää Tähtiseuratoiminnasta Taekwondoliitossa

Lisää Tähtiseuratoiminnasta Olympiakomitean sivuilla