Hallituksen puheenjohtaja- ja jäsenvaali 2023

18.9.2023

Suomen Taekwondoliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään pääkaupunkiseudulla lauantaina 4.11.2023. Nykyisistä hallituksen jäsenistä tuolloin on erovuorossa kaksi: puheenjohtaja Kari Sirviö ja jäsen Janne Puputti. Sirviö on ilmoittanut, että ei ole aikeissa hakea jatkokaudelle.

Liiton sääntöjen13 § mukaan "Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta. Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään. Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä." Puheenjohtaja- ja jäsenehdokkaat tulee siis asettaa hallitukselle osoitetulla sähköpostilla office@taekwondo.fi viimeistään lauantaina 7.10.2023.

Syyskokouksessa on tarkoitus antaa toinen hyväksyntä sääntömuutokselle, jonka myötä yksi hallituspaikoista olisi varattu urheilijajäsenelle, jonka tulee olla maajoukkueurheilija. Urheilijajäsenen toimikausi, vastuut ja oikeudet ovat samat kuin muillakin hallituksen jäsenillä. "Hallituksen urheilijajäseneksi voidaan valita luonnollinen henkilö, jonka maajoukkueurheilijat ovat keskuudestaan asettaneet ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetettavan henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta. Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään. Maajoukkueurheilijoiksi luetaan kaikki 16-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka ovat valintavuoden tai sitä edeltävän kahden (2) kalenterivuoden aikana osallistuneet tai valittu EM- tai MM-kilpailuihin liiton nimeämässä joukkueessa. Vaihtoehtoisesti urheilijajäsenen voi asettaa ehdolle vähintään kaksi (2) liiton jäsentä vastaavalla tavalla kuin muut hallituksen jäsenet asetetaan. Ehdolle asetettavan urheilijajäsenen tulee tällöinkin täyttää edellä mainittu maajoukkueurheilijan määritelmä."

Jäsenyhteisöt voivat siis asettaa myös urheilijaehdokkaan, mutta ensisijaisesti toiveena olisi saada esityksiä urheilijajäsenestä suoraan maajoukkueurheilijoilta. Urheilijoita pyydetään asettamaan ehdokkaita (näiden omalla suostumuksella) viimeistään sunnuntaina 1.10.2023, jotta tarvittaessa urheilijoiden ehdokkaasta ehditään järjetää vaali ennen ehdokkaiden asettamisen takarajaa. Urheilijoiden esitykset sähköpostitse toiminnanjohtajalle tatu.iivanainen@taekwondo.fi.


Uutuutena on tarkoitus myös perustaa urheilijavaliokunta, joka toimii tulevaisuudessa urheilijoiden äänenä. Tarkkaa toimenkuvaa tälle valiokunnalle ei ole vielä määritelty, joten nyt ensimmäisten jäsenten on mahdollista päästä vaikuttamaan siihen, mitä valiokunta tulee tulevaisuudessa tekemään. "Urheilijoiden edustajana liitossa toimii urheilijavaliokunta, joka koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta (3) jäsenestä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen urheilijajäsen. Valiokunnan muiden jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Valiokunnan jäsenistä vähintään yhden on oltava mies, vähintään yhden on oltava nainen, vähintään yhden on oltava ottelija ja vähintään yhden on oltava liikesarjakilpailija. Maajoukkueurheilijat valitsevat keskuudestaan urheilijavaliokunnan jäsenet vaaleilla, jotka järjestetään marras-joulukuussa. Maajoukkueurheilijoiksi luetaan kaikki 16-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka ovat valintavuoden tai sitä edeltävän kahden (2) kalenterivuoden aikana osallistuneet tai valittu EM- tai MM-kilpailuihin liiton nimeämässä joukkueessa." Ehdotukset urheilijavaliokunnan jäsenistä pyydetään lähettämään toiminnanjohtajalle sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi sunnuntaihin 8.10.2023 mennessä, jotta tiedetään, saadaanko riittävä määrä urheilijoita kokoon valiokuntaa perustamaan, vai onko kyseinen sääntökohta syytä jättää hyväksymättä syyskokouksessa. Mikäli esityksiä tulee enemmän kuin paikkoja, järjestetään vaali. Urheilijavaliokunnan toiminta alkaa vasta vuodenvaihteessa, joten vaali ehditään järjestää vielä syyskokouksen jälkeenkin.


Hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden nimet julkaistaan tämän uutisen lopussa sitä mukaa, kun heidät on asetettu ehdolle.