Liikesarjamaajoukkueen valmentajahaku

7.7.2022

Suomen Taekwondoliitto ry hakee liikesarjamaajoukkueelle päävalmentajaa ja nuorisovalmentajaa. Maajoukkuevalmentajien toivotaan aloittavan tehtävissään syyskuussa 2022.

Päävalmentajan tehtävät:
- liikesarjamaajoukkueen valmennuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen (keskittyen aikuisurheilijoihin)
- maajoukkuekriteerien kehittäminen ja maajoukkuevalintojen esittäminen liiton hallitukselle
- maajoukkueen valmentaminen kansainvälisissä kilpailuissa
- sekä mielellään liikesarjatoiminnan kehittäminen kansallisella tasolla yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. liikesarjavaliokunta ja liikesarjatuomarivaliokunta) kanssa

Nuorisovalmentajan tehtävät:
- liikesarjamaajoukkueen kadetti- ja juniori-ikäisten urheilijoiden valmennuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
- maajoukkueen valmentaminen kansainvälisissä kilpailuissa
- liikesarjatoiminnan kehittäminen kansallisella tasolla yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. liikesarjavaliokunta ja liikesarjatuomarivaliokunta) kanssa

Kokonaisvastuu liikesarjamaajoukkueen valmennuksesta tulee olemaan päävalmentajalla. Sekä päävalmentajalta että nuorisovalmentajalta edellytetään hyvää yhteistyökykyä niin keskenään kuin muiden liittotoimijoiden kanssa.

Päävalmentajan esityksestä tullaan myöhemmin valitsemaan myös joukkueenjohtaja liikesarjamaajoukkueen toimintaa tukemaan.

Liiton strategian mukaisesti kaikilta maajoukkuevalmentajilta edellytetään suoritettuja valmentajakoulutuksia.

Hakemukset palkkiotoiveineen pyydetään lähettämään toiminnanjohtajalle sähköpostitse (office@taekwondo.fi) 21.8.2022 mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo sekä suuntaa antava kehitys-/toteutussuunnitelma maajoukkuetoiminnan suhteen ja arvio oman ajankäytön mahdollisuuksista tehtävän hoitamiseksi.

Huomaathan, että liitto ei tällä hetkellä pysty palkkaamaan kokopäiväistä työntekijää. Tehtävä on siten oman toimen ohella hoidettava, josta maksetaan vuosipalkkio. Hakija voi esittää palkkiotoiveensa hakemuksensa yhteydessä.

Lisätietoja: varapuheenjohtaja Jenni Pohjonen, jenni.pohjonen@taekwondo.fi

-------------------------------------------------------------

The Finnish Taekwondo Federation is seeking a new head coach and junior coach for the poomsae national team. The new national team coaches are expected to start in their positions in September 2022.

The head coach's responsibilities:
- coaching the national team in and out of international competitions (with focus on adults)
- planning and developing the national team's activities
- developing the national team criteria and proposing the national team to the Board
- developing poomsae activities in Finland in co-operation with other actors (e.g. Poomsae Committee and Poomsae Referee Committee).

The junior coach's responsibilities:
- coaching the cadet and junior national team athletes in and out of international competitions
- planning and developing the national team's activities
- developing poomsae activities in Finland in co-operation with other actors (e.g. Poomsae Committee and Poomsae Referee Committee).

The head coach will have the overall responsibility for the poomsae national team. Both the head coach and the junior coach are expected to have good co-operation skills with each other and other Federation officials.

In addition, a head of team recommended by the head coach will be selected later to support the national team.

In accordance with the Federation’s strategy, all national team coaches are required to have completed coach education.

Please send your application with remuneration expectations via email to the secretary general and attach a curriculum vitae, a preliminary development/execution plan for the national team and an estimate on how much time you can give for this position. Please send your application via email (office@taekwondo.fi) by August 21st 2022.

Please note that the Finnish Taekwondo Federation is currently not able to hire a full-time coach. The national team coaches are expected to fulfill their duties alongside their own job and be compensated with an annual fee. The applicant can submit a fee request in connection with their application.

More information: Vice-President Jenni Pohjonen, jenni.pohjonen@taekwondo.fi