Sääntömääräinen syyskokous ja hallitusjäsenvaali 22.10.2022

7.9.2022

Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 22.10.2022 Sotungin koululla (Sotungintie 19, 01200 Vantaa) klo 12.00 alkaen. Kokouksessa asialistalla ovat mm. vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio,  hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten päivitys.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä kausi päättyy Ari Lindroosilta, Sauli Gladilta ja Miika Korpelalta. Hallitukseen voidaan nyt syyskokouksessa valita korkeintaan kolme (3) jäsentä. Ehdokasasettelu uusista hallituksen jäsenistä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tulee tehdä liiton sääntöjen mukaan 4-12 viikkoa ennen syyskokousta, joten määräpäivä esityksille on lauantai 24.9.2022. Esitykset voi tehdä sähköpostitse office@taekwondo.fi tai kirjeitse liiton toimistolle.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta.

Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään.

Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä.

Hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden nimet julkaistaan liiton sivuilla sitä mukaa kuin heidät asetetaan ehdolle.

Hallituksen muiden jäsenten kaudet jatkuvat vielä seuraavasti:

  • Syyskokoukseen 2023 asti: Janne Puputti, Kari Sirviö
  • Syyskokoukseen 2024 asti: Maika Gröhn-Tammila, Kristian Holmberg, Riikka Itäranta, Timo Jansson, Jenni Pohjonen, Matti Sairanen