Sääntömääräinen syyskokous ja hallitusjäsenvaali 23.10.2021

3.9.2021

Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 23.10.2021 pääkaupunkiseudulla myöhemmin ilmoitettavassa paikassa klo 12.00 alkaen. Kokoukseen järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus. Kokouksessa asialistalla ovat mm. vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sääntömuutosten toinen käsittely, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten päivitys.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä kausi päättyy Jenni Pohjoselta, Minna Saariolta, Harri Tiihoselta ja Tuija Soinilta. Lisäksi Roosa Närhi on ilmoittanut jättäytyävänsä pois hallituksesta. Hallitukseen voidaan nyt syyskokouksessa valita korkeintaan kuusi (6) jäsentä. Ehdokasasettelu uusista hallituksen jäsenistä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tulee tehdä liiton sääntöjen mukaan 4-12 viikkoa ennen syyskokousta, joten määräpäivä esityksille on lauantai 25.9.2021. Esitykset voi tehdä sähköpostitse office@taekwondo.fi tai kirjeitse liiton toimistolle.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta.

Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään.

Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä.

Hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden nimet julkaistaan liiton sivuilla sitä mukaa kuin heidät asetetaan ehdolle.

Hallituksen muiden jäsenten kaudet jatkuvat vielä seuraavasti:

  • Syyskokoukseen 2022 asti: Ari Lindroos, Sauli Glad, Miika Korpela
  • Syyskokoukseen 2023 asti: Janne Puputti, Kari Sirviö