Teemu Heino Urhea-säätiön hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtajaksi

12.5.2020

Henrik Wolff jatkaa Urhea-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana, Tarja Loikkanen valittiin toiseksi varapuheenjohtajaksi yhdessä Teemu Heinon kanssa

Urhea-säätiön hallintoneuvosto piti tänään 11.5.2020 vuosikokouksen Teamsin välityksellä.

Professori Henrik Wolff valittiin yksimielisesti jatkamaan Urhea-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Hän on ensimmäisellä kaudellaan erittäin onnistuneesti johtanut Urhea-säätiön kehitystä ja kasvua.

Varapuheenjohtajiksi valittiin toiselle kaksivuotiskaudelle Helsingin Liikuntajohtaja Tarja Loikkanen sekä uutena henkilönä Urhea-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajistoon Suomen Taekwondoliiton edustaja Teemu Heino. Teemu on taekwondo-urheilija ja DI Aalto-yliopistosta. Hän edusti Suomea Ateenan olympialaisissa 2004 ja on osallistunut pitkällä urallaan yli 10 kertaa aikuisten MM-kisoihin. Lisäksi Teemu on voittanut useita EM-mitaleita. Teemu on ollut pitkään mukana Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian johtoelimissä, niin urheilijajäsenenä kuin lajiliiton edustajanakin jo ennen kuin Urhea-säätiö perustettiin vuonna 2014. Hän on siviilitöissä Fujitsulla.

  • ”Haluan osaltani olla mukana edistämässä suomalaista huippu-urheilua monipuolisesti. Jo käynnissä olevien kehitys- ja rakennushankkeiden kautta Urhean merkitys suomalaisessa huippu-urheilussa tulee vain kasvamaan. Olympiaurheilijana tietysti teen kaikkeni, että suomalaiset urheilijat voisivat päästä Olympialaisiin ja menestyä siellä”, kuvailee Teemu Heino tuntojaan.

Hallintoneuvosto valitsi yksimielisesti kaikki erovuoroiset Emma Terhon, Juha Ojajärven, Jukka Hakon ja Maria Laakson jatkamaan Urhea-säätiön hallituksessa seuraavat kaksi vuotta. Hallituksessa jatkavat myös Petteri Huurre, Jan-Erik Krusberg, Sampo Suihko, Petri Tarkkanen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Ojajärvi.

Urhea-säätiön pääasiallisina tehtävinä on järjestää Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta sekä toimia Urhea-halli Oy:n pääomistajana. Vuonna 2014 perustettu Urhea-säätiö on kasvanut vauhdilla kuten myös Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean toiminta. Urhean toiminnassa on nykyään mukana jo noin 5200 urheilijaa ja lähes 200 valmentajaa. Urhea-säätiössä työskentelee 26 työntekijää, jotka ovat pääsääntöisesti eri lajien valmentajia ja eri urheilualojen asiantuntijoita, kuten fysiikkavalmentajia ja fysioterapeutteja.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta käynnistyi reilut 20 vuotta sitten, kun alueen oppilaitoksia ja urheilun lajiliittoja ryhdyttiin verkottamaan yhteistyöhön. Johtoajatuksena on koko ajan ollut tukea urheilevien opiskelijoiden kaksoisuraa sekä mahdollistaa heidän laadukkaan päivittäisvalmennuksensa toteutuminen.

 

Lisätietoja
Henrik Wolff, Urhea-säätiö hallintoneuvoston puheenjohtaja                           puh. 050-64936
Juha Ojajärvi, Urhea-säätiö puheenjohtaja                                                        puh. 0400 939 269
Simo Tarvonen, Urhea-säätiö toimitusjohtaja                                                   puh. 050 583 6513

 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen asiantuntijapalvelujen saatavuutta. 
Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Urhean yhteistyöverkostossa on mukana 25 urheilun lajiliittoa, 21 toisen asteen oppilaitosta ja korkeakoulua, 49 perusasteen koulua, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Kisakallion urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Puolustusvoimien Urheilukoulu, Helsingin urheilulääkäriasema, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen Paralympiakomitea.

Urhea tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.urhea.fi, Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillään sekä verkkolehdessään Matkalle huipulle, jota voit lukea kotisivujemme kautta.