Verohallinnon ohje: "Urheiluseura suoritusten maksajana"

14.3.2023

Verohallinto on päivittänyt "Urheiluseura suoritusten maksajana" -ohjeen nettisivuilleen.

Nostoja ohjeesta:

 • Työsuhteessa oleva henkilö saa urheiluseurasta palkkaa tai muuta vastinetta tekemästään työstä.
 • Toimeksiantosuhteessa urheiluseuran kanssa voi olla henkilö, toiminimi tai yhtiö ja vastine tehdystä työstä voi olla muutakin kuin palkkaa (esim. etu, alennus tai vapautus maksuvelvollisuudesta = harjoitus- ym. maksut).
 • Vapaaehtoistoimija ei saa vastiketta seuralle tekemästään työstä. Vastiketta ei ole yksittäinen tai satunnainen korvaus esim. puhelinkuluista.
 • Verovapaiden matkakustannuksen enimmäismäärät ovat:
  •  päiväraha enintään 20 päivältä vuodessa
  •  majoittumiskorvaus
  • tositteisiin perustuva julkisten kulkuneuvojen matkustamiskustannusten korvaus
  • kilometrikorvaus enintään 3000 euroa kalenterivuodessa

Lue lisää ohjeesta Verohallinnon sivuilla.